Ett grönare kontor - lite enklare - lite lättare
Vårt breda sortiment av miljömärkta produkter växer. Vi utvärderar ständigt vårt sortiment utifrån ett miljöperspektiv och söker efter bättre alternativ. Samtidigt ställer vi höga krav på att tillverkningen av produkterna sker under goda etiska förhållanden. Vår leverantör Office Depot är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

Why green – Tillsammans kan vi påverka miljön
Att släcka lampan när den inte behövs eller stänga av skärmen när ni går hem på kvällen kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många gör som ni. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett bra arbetsklimat utan också till ett bättre klimat utanför kontorslokalen. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en mer hållbar värld för våra medarbetare, barn och kommande generationer.

Buy green – Miljöanpassade produktalternativ och krav på leverantörer
Hos oss hittar ni alltid gröna produktalternativ med vägledning av våra miljö- och rättvisemärkningar. Alla våra leverantörer måste kunna leva upp till våra höga krav på kvalitets- och miljöarbete, såväl för sina produkter som att tillverkningen sker under goda etiska och sociala förhållanden.

Be green – Ett hållbart klimat genom ett mer miljövänligt arbetsklimat
Vår vardag  genomsyras av vår miljöstrategi. Vi tar vårt ansvar fullt ut för såväl vårt dagliga arbete som för vårt produktsortiment. I vår miljöstrategi ingår bland annat att:

• Vi integrerar miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.
• Vi hushåller med resurser och arbetar för att minska miljöbelastningen som uppstår i företagets verksamhet, både inom vår leveranskedja och inom livscykeln för de produkter vi säljer.
• Vi kommunicerar vårt miljöarbete till våra medarbetare, kunder och övriga intressenter.

Sell green – Få vägledning i att skapa ett mer miljövänligt kontor
Vi jobbar ständigt för att det inom några år endast ska erbjudas gröna produkter i vårt sortiment, för att göra det ännu enklare för er att skapa ett mer hållbart kontorsliv. Med vår vilja och era val kommer vi snart att nå dit tillsammans. Vi har redan nu produkter och erbjudanden som tar oss en bit på vägen:

• Lövet – En symbol som visar att produkten ur miljöhänseende kan vara att föredra framför en annan. Vår bedömning baseras på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter. För att vägleda er med Lövet har vi valt att gruppera miljöalternativen. Grupperna signalerar vilken miljömärkning en produkt har och vad märkningen står för.
• Kostnadsfritt återvinningssystem – För tonerkassetter och bläckpatroner, batterier, färgband och annat miljöförstörande avfall har vi ett retursystem med returkartonger som kostnadsfritt skickas till er för att ni enkelt ska kunna återvinna.

Tell green – Ett miljötänk skapar positiva ringar på vattnet
Lika mycket som det handlar om att köpa miljövänliga produkter, handlar det om att hushålla med de produkter ni har och förvalta dem väl. Det kan vara klurigt att veta hur, speciellt när tiden och engagemanget behöver investeras i andra delar av verksamheten. Därför hjälper vi gärna till. Vi kan hjälpa er att nå era miljömål, så kontakta oss om ni har några frågor.

Våra betydande miljöaspekter
Med miljöaspekt menas de delar av verksamheten, produkter och tjänster, som kan påverka miljön. Exempel på miljöaspekter kan vara utsläpp till luft och vatten, samt hantering av kemikalier och förbrukning.
Det är de mest betydande miljöaspekterna som vi i första hand ska arbeta med för att minska vår miljöbelastning:

• Produkter – de produkter vi erbjuder våra kunder
• Elförbrukning – för att värma upp våra lokaler, försörja datorer, kopieringsmaskiner, och annan utrustning med el och se till att vi har fungerande belysning
• Transporter – av varor till våra kunder och butiker samt transport av medarbetare i sin tjänsteutövning
• Avfallshantering – hur vi hanterar det avfall som uppstår i verksamheten

Utifrån våra betydande miljöaspekter har vi tagit fram mål för att minska vår miljöbelastning.

Våra miljömål
Våra miljömål omfattar följande områden:

Produkter
Vi vill att fler ska handla miljömedvetet. Därför ska vi öka antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment. Med miljömärkt produkt avser vi en produkt märkt med en officiell miljö- och/eller etisk märkning.

Elförbrukning
Vi ska minska den totala elförbrukningen i företaget genom att övergå till energieffektiv LED-belysning på vårt centrallager och i utvalda butiker. Samtidigt ska vi minska den negativa påverkan på miljön ytterligare genom att ge våra medarbetare fler möjligheter att tänka miljösmart. Att sätta datorn i viloläge när den inte används eller se till att bara köra fulla diskmaskiner kan spara massor av energi, speciellt om alla på kontoret får in vanan.

Transporter
Vi ska inspirera till klimatsmarta inköpsmönster hos våra kunder genom fasta leveransdagar och sammanslagning av restorder. Det betyder att vi höjer ordervärdet och minskar antalet leveranser med avsikt att öka omsättningen per ton koldioxidutsläpp.

Avfallshantering
Vi ska öka graden av källsortering i vår verksamhet och informera om vikten av att sortera avfall i rätt kärl. På så sätt ökar vi andelen återvunnet avfall och minskar mängden avfall till energiutvinning och deponi.

Retur av tonerkassetter
Vi ska öka andelen tonerkassetter som går till återvinning genom att informera våra kunder om möjligheten att kostnadsfritt erhålla en returlåda och bli av med den uttjänta tonerkassetten. Målet är att inspirera våra kunder så att andelen återvunna tonerkassetter av den totala försäljningen ökar, samtidigt som vi bidrar till den cirkulära ekonomin.